piątek, 14 września 2012

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Afish.Katowice 14 września 2012
Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Stowarzyszenia Afish. 

Zarząd Stowarzyszenia Afish informuje, że w dniu 29 września 2012 roku odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Zebranie odbędzie się w Katowicach, początek o godzinie 18.00. Członków Stowarzyszenia prosimy o przesłanie potwierdzenia udziału na adres: afish.katowice.pl@gmail.com.

Proponowany porządek obrad:

1.    Sprawozdanie Prezesa Zarządu o działalności w latach 2011-2012.
2.    Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3.    Wybory Prezesa i członków Zarządu na kadencję 2012-2016.
4.    Wybory członków Komisji Rewizyjnej.
5.    Dyskusja i głosowanie nad zmianami w statucie Stowarzyszenia.
6.    Dyskusja i głosowanie nad planem działań w latach 2012-2014.
7.    Dyskusja i głosowanie nad ustaleniem wysokości składek członkowskich.
8.    Wolne wnioski.

Adam Skowron, Prezes Zarządu
Marcin Dzedzej, Sekretarz Zarządu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz