poniedziałek, 13 maja 2013

Dzieje się

Trwa Katowicka Kuźnia Liderów. Gościem inaugurującego spotkania był Prezydent Katowic Piotr Uszok.


Młodsza młodzież rozgrywa mecze Ligi Piłkarskiej.


poniedziałek, 8 kwietnia 2013

Nowe władze Stowarzyszenia


Zgodnie z wolą Członków Stowarzyszenia Afish, potwierdzoną uchwałami Walnego Zebrania z dnia 29 września 2012 roku, wybrany został nowy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

Dziękujemy koleżankom i kolegom, którzy zasiadali dotychczas w organach Afisha, a nowym władzom życzymy wytrwałości i wszelkiej pomyślności.

piątek, 14 września 2012

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Afish.Katowice 14 września 2012
Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Stowarzyszenia Afish. 

Zarząd Stowarzyszenia Afish informuje, że w dniu 29 września 2012 roku odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Zebranie odbędzie się w Katowicach, początek o godzinie 18.00. Członków Stowarzyszenia prosimy o przesłanie potwierdzenia udziału na adres: afish.katowice.pl@gmail.com.

Proponowany porządek obrad:

1.    Sprawozdanie Prezesa Zarządu o działalności w latach 2011-2012.
2.    Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3.    Wybory Prezesa i członków Zarządu na kadencję 2012-2016.
4.    Wybory członków Komisji Rewizyjnej.
5.    Dyskusja i głosowanie nad zmianami w statucie Stowarzyszenia.
6.    Dyskusja i głosowanie nad planem działań w latach 2012-2014.
7.    Dyskusja i głosowanie nad ustaleniem wysokości składek członkowskich.
8.    Wolne wnioski.

Adam Skowron, Prezes Zarządu
Marcin Dzedzej, Sekretarz Zarządu

środa, 12 września 2012

Nowa domena Afisha.

Stowarzyszenie Afish ponownie obecne w sieci. 

Tym razem nasz internetowy adres to www.afish.katowice.pl. Już wkrótce znajdziecie tam informacje o naszych projektach.